Umowy dodatkowe

kolaż zdjęć przedstawiających po co jest umowa dodatkowa

Moi Klienci mają możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia na życie. Wybierając umowy dodatkowe, Państwa zabezpieczenie finansowe poszerza się, co gwarantuje wypłatę pieniędzy na wypadek różnego rodzaju przypadków, które mogą znacznie naruszyć Państwa budżet.

Oferowane umowy dodatkowe:

  • dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci,
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • kompleksowe, poważne zachorowanie,
  • pobyt w szpitalu i operacje,
  • poważne inwalidztwo.

 

Zapewniam też Umowy Dodatkowe Przejęcia Opłacania Składek:

  • z tytułu poważnego zachorowania,
  • z tytułu poważnego inwalidztwa,
  • z tytułu niezdolności do pracy.

Wypłata na wypadek choroby pomoże opłacić specjalistyczną opiekę medyczną oraz koszt lekarstw i leczenia. Umowa dodatkowa obejmująca niezdolność do pracy zagwarantuje finanse osobie, która po wypadku lub chorobie nie będzie mogła wrócić do pracy i samodzielnie się utrzymywać. Środki zapewnią też na pokrycie kosztów rehabilitacji czy też leczenia i podstawowych potrzeb. Ponadto umowa przejęcia opłacania składek przekieruje konieczność ich pokrycia na ubezpieczalnię w chwili, gdy ubezpieczony nie będzie mógł pracować przez określony okres czasu.

Gwarantuję profesjonalne doradztwo. Z moją pomocą będą mogli Państwo skorzystać z ubezpieczenia, które spełni wszelkie oczekiwania i nie naruszy Państwa budżetu.